Bài 12: Hàm iCustom MT4 lấy tín hiệu mũi tên xanh đỏ theo indicator

by TonyJay

Để vào lệnh dựa trên tín hiệu từ chỉ báo tùy chỉnh (custom indicator) bắt mũi tên trên MT4, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Đảm bảo rằng chỉ báo tùy chỉnh đã được cài đặt và kích hoạt trên MT4 của bạn. Thường thì chỉ báo này sẽ hiển thị các mũi tên trên biểu đồ để chỉ ra các điểm mua và bán.
 2. Khi một mũi tên xuất hiện trên biểu đồ, đánh giá tín hiệu của nó:
  • Mũi tên lên: Đây có thể là tín hiệu mua, cho biết có thể là thời điểm tốt để mở lệnh mua.
  • Mũi tên xuống: Đây có thể là tín hiệu bán, cho biết có thể là thời điểm tốt để mở lệnh bán.
 3. Thực hiện lệnh dựa trên tín hiệu của chỉ báo tùy chỉnh:
  • Để mua: Khi một mũi tên lên xuất hiện, bạn có thể mở lệnh mua.
  • Để bán: Khi một mũi tên xuống xuất hiện, bạn có thể mở lệnh bán.
 4. Đặt các điều kiện dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận phù hợp cho lệnh của bạn.

Hàm iCustom MT4 lấy tín hiệu mũi tên xanh đỏ theo indicator

Cách Hàm Icustom MT4 hoạt động như thế nào

Hàm iCustom() là một trong những hàm quan trọng nhất trong lập trình MT4, cho phép bạn truy cập đến các chỉ báo tùy chỉnh và lấy dữ liệu từ chúng. Để lấy tín hiệu từ mũi tên trên indicator MT4 bằng hàm iCustom(), bạn cần truyền vào các tham số như sau:

• Symbol(): Tên của cặp tiền tệ hiện tại, hoặc NULL để sử dụng cặp tiền tệ mặc định.
• Period(): Khung thời gian hiện tại, hoặc 0 để sử dụng khung thời gian hiện tại.
• "::Indicators\\MUITEN_KS.ex4": Tên của indicator tùy chỉnh mà bạn muốn sử dụng.
• …: Các tham số tùy chọn khác của indicator.

Ví dụ, nếu bạn muốn lấy tín hiệu từ mũi tên trên indicator tùy chỉnh có tên là MuiTenDoMuiTenXanh với tên cặp tiền tệ khi add bot vào Chart và khung thời gian là hiện tại, bạn có thể sử dụng hàm iCustom() như sau:

Khai báo để lấy ra giá trị đặt hàm dưới trong phần Ontick()

double MuiTenDo  = iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\MUITEN_KS.ex4",1,0);
double MuiTenXanh = iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\MUITEN_KS.ex4",0,0);

Trong đó 1,0 hoặc 0,0 là các tham số tùy chọn của indicator . Nếu indicator này có một mũi tên tín hiệu và mũi tên này xuất hiện trên biểu đồ, giá trị của biến arrow sẽ là giá trị của mũi tên đó (ví dụ: 0 nếu mũi tên là mũi tên xanh, 1 nếu mũi tên là mũi tên đỏ). Bạn có thể sử dụng giá trị của biến arrow để xác định tín hiệu giao dịch của mình.
Điều kiện để vào lệnh khi indicator có tín hiệu xuất hiện mũi tên xanh hay mũi tên đỏ

Điều kiện vào lệnh đặt hàm dưới trong phần Ontick()

if(MuiTenXanh >0 && MuiTenXanh<1000000)//> Xuất hiện mũi tên xanh
  {
   int vaolenh = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 0, 0, 0, "Buy Order", 0, 0, Green);
  }
if(MuiTenDo >0 && MuiTenDo<1000000)//> Xuất hiện mũi tên đỏ
  {
  int vaolenh = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 0, 0, 0, "Sell Order", 0, 0, Red);
  }

Đoạn mã trên là một phần của một chương trình giao dịch trong MetaTrader 4 (MT4) hoặc MetaTrader 5 (MT5). Dưới đây là mô tả chi tiết về nó:

 1. Kiểm tra xuất hiện mũi tên xanh:
  • if(MuiTenXanh > 0 && MuiTenXanh < 1000000): Kiểm tra nếu biến MuiTenXanh có giá trị lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1000000.
  • Trong trường hợp này, nếu có xuất hiện mũi tên xanh, chương trình sẽ mở một lệnh mua (OP_BUY) với kích thước lô là 0.1 (0.1), giá mua (Ask), và các tham số khác như stop loss và take profit được đặt là 0 (0). Khi mở lệnh mua, màu của lệnh sẽ được đặt là Green.
 2. Kiểm tra xuất hiện mũi tên đỏ:
  • if(MuiTenDo > 0 && MuiTenDo < 1000000): Kiểm tra nếu biến MuiTenDo có giá trị lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1000000.
  • Trong trường hợp này, nếu có xuất hiện mũi tên đỏ, chương trình sẽ mở một lệnh bán (OP_SELL) với các thông số tương tự như lệnh mua, chỉ khác là sử dụng giá bán (Bid). Khi mở lệnh bán, màu của lệnh sẽ được đặt là Red.
 3. Lưu ý:
  • Các biến MuiTenXanhMuiTenDo có thể là các chỉ số kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như mũi tên của một chỉ báo hay một điều kiện kỹ thuật nào đó.
  • Việc kiểm tra giá trị có nằm trong khoảng từ 0 đến 1000000 có thể là để loại bỏ các giá trị không hợp lệ hoặc nhiễu.
  • Cần chú ý kiểm tra các điều kiện giao dịch khác nhau và xác định các thông số lệnh phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn trước khi sử dụng mã này trong môi trường giao dịch thực tế.

Nếu bạn chưa hiểu hay có vấn để gì thắc mắc cần giải đáp, vui lòng bình luận ở bên dưới nhé. BDOFOREX sẽ cố gắng giải đáp hết tất cả những gì mà chúng tôi biết để giúp bạn.
 


???? Group ZALO hỏi đáp và trao đổi CODE: TẠI ĐÂY ???? ???? Group TELEGRAM hỏi đáp và trao đổi CODE: TẠI ĐÂY

You may also like

Leave a Comment

FTMO CHALLENGE

FTMO PASS FUND ROBOT

Bạn Đã Xem

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by TonyJay