Bài 13: Hàm Mypip MT4 chuyển đổi từ Point sang PIP

by TonyJay

Hàm Mypip MT4 chuyển đổi từ Point sang PIPĐối với sàn Exness 1 số thông số về cặp tiền khác với 1 sàn hiện tại có trên thị trường , cho nên chúng ta cần chuyển đổi giá trị từ Point sang Pip trong MT4 để khi tính toán chúng ta đưa giá trị về đồng nhất, bạn có thể sử dụng hàm Mypip() để lấy giá trị Point hiện tại của cặp tiền tệ đó, sau đó nhân với hệ số tương ứng để chuyển đổi sang Pip. Với vàng, hệ số chuyển đổi là 100, còn với các cặp tiền tệ khác, hệ số chuyển đổi là 10. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

double Mypip()
{
   double pipValue = 0;
   string SYM="";
   SYM=_Symbol;
   StringSetCharacter(SYM,6,0);
  
   if (SYM=="XAUUSD") pipValue=MarketInfo(_Symbol,MODE_POINT)*100; 
   else if (SYM=="BTCUSD") pipValue=MarketInfo(_Symbol,MODE_POINT)*1000; 
   else pipValue=MarketInfo(_Symbol,MODE_POINT)*10;
   
  return pipValue;
 } 

Cuối cùng, chúng ta sử dụng hàm Print() để in ra giá trị Pip của cặp tiền tệ đó.

Print("Gia tri Pip của ", Symbol(), " la: ", Mypip()); 

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm Mypip() để lấy giá trị Point hiện tại của cặp tiền tệ đó và lưu vào biến piptValue. Sau đó, chúng ta kiểm tra xem cặp tiền tệ hiện tại có phải là XAUUSD hay không bằng cách sử dụng hàm Symbol(). Nếu đúng, chúng ta nhân pipValue với hệ số 100 để chuyển đổi sang Pip. Nếu không, chúng ta nhân pipValue với hệ số 10 để chuyển đổi sang Pip.
 


???? Group ZALO hỏi đáp và trao đổi CODE: TẠI ĐÂY ???? ???? Group TELEGRAM hỏi đáp và trao đổi CODE: TẠI ĐÂY

You may also like

Leave a Comment

FTMO CHALLENGE

FTMO PASS FUND ROBOT

Bạn Đã Xem

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by TonyJay